FÖRSTASIDAN | OM OSS | GÅRDEN | SJÄLVPLOCK | PRISLISTA | KONTAKT
Så här gör man | KRAV | Hur en säsong ser ut

Odlingen på Mårtensgården - hur en säsong brukar se ut

Sen vi bestämt vad vi vill odla för året, det blir alltid lite ändringar, fröfirmorna prioriterar inte norra Sverige- försöker jag planera, få en bra växtföljd, och få det rationellt för bevattning, körning, vävtäckning m.m.

De flesta grödor måste flyttas år från år, gärna ska det gå minst 4 år innan en växtsort odlas igen på samma ställe, för att hålla ner insektangrepp och växtföljdssjukdomar. Och även i ett litet jordbruksföretag är det en hel del pappershantering för KRAV och EU.
Birgitta driver upp plantorna - vi har funnit att det lönar sig att plantera mycket, i stället för att så direkt i landen. Plantorna får försteg i utveckling och i kampen mot ogräs. Vi odlar allt, utom svarta vinbär, på kuprad, det ger varmare jord och ökar matjordsdjupet, och gör ogräsbekämpningen lite lättare.
Sockerärtor

Regnfattiga somrar kan det nog ha lättare att torka ut, det är viktigt att luckra i ytan. Gödsling före och ibland under säsong, är förutom fjolårets gröngödsling, och kompost, med Biofer och Bycobact som är KRAV-godkänt. Detta, jordbearbetning före, och åtgärderna under växtperioden arbetar mest jag med.

Det första som kommer i jorden, och det svåraste under odlingssäsongen, är morotssådden, till rätt djup och avstånd eftersom vi inte vill eftergallra. Sedan kommer så plantering av allt annat, som vi förstås gör ihop, utom att blommorna, och sådden där, mest är Birgittas avdelning.


Nästa -->
Mårtensgården HB, Mårtensgården 40, 94491 Hortlax | 0911-320 27